Natur pasning

 

NATUREN OG HVORFOR VI ER SÅ MEGET UDENFOR.

Jeg mener natur, leg og frisk luft er en vigtig del i et godt og sundt børneliv.

Børn som tilbringer meget tid udendørs sover bedre end børn der ikke tilbringer tilsvarende tid udendørs og danner derudover mere D-vitamin.

Naturen giver børnene bedre plads, frisk luft og lys, mindre støj, færre konflikter og stimulerer også børns kreativitet.

Behovet for naturen er grundlæggende for os alle børn som voksne.

Derudover har aktivitet i naturen en positiv effekt på børns indlæringsevne, opmærksomhed og intellektuelle færdigheder.

DERFOR ER VI UDE DET MESTE AF DAGEN