Små Liv – førstehjælp til børn

23. April 2023

Onlinekurset hos Små Liv har bl.a. instrueret i følgende:

 • Forbrændinger
 • Ætsninger / forgiftninger
 • Slag mod hoved
 • Feberkrampe
 • Spærrede luftveje
 • Hjertestop

Tumle certificeret børnepasser

3. Februar 2023

At være certificeret Tumle Børnepasser betyder at jeg er blevet undervist detaljeret i den Grundmotoriske udvikling 0-3 år. Herunder forskellige motoriske kompensationer og generelle anbefalinger ift at se og arbejde med motoriske ubalancer.

Yderligere har jeg været igennem en detalgeret gennemgang af vores sansesystemer og masser af foreslag til aktiviteter der stimulerer de forskellige sanser og udfordrer barnet på passende motorisk niveau.

 •  Dybdegående forståelse for grundmotorisk udvikling 0-3 år
 •  Viden om bevægekvalitet og hvordan der kan arbejdes hermed ift. at hjælpe barnet videre til næste motoriske færdigheder
 •  Viden om Sansestimulering og Sanseintegration
 • Inspiration til lege og aktiviteter som nemt integreres i hverdagen

Små Liv – førstehjælp til børn

24. Februar 2021

Onlinekurset hos Små Liv har bl.a. instrueret i følgende:

 • Forbrændinger
 • Ætsninger / forgiftninger
 • Slag mod hoved
 • Feberkrampe
 • Spærrede luftveje
 • Hjertestop

Udvidet opfølgnings og

inspirationskurser som

Mindful Børnepasser

15. Juni 2019

Inspiration i børneyoga og børnemeditationer

Førstehjælp i børnehøjde

19. November 2018

MÅLSÆTNINGER FOR UNDERVISNINGEN

Deltageren skal efter endt undervisning:

Kunne foretage genoplivning af et barn med hjertestop, og kende forskelle i genoplivning af børn og voksne. Kunne foretage korrekt lejring af det bevidstløse barn med vejrtrækning (stabilt sideleje).
Kunne opstarte livreddende behandling til et barn med truende kvælning og nær drukning.
Kunne håndtere et barn med blødninger og kredsløbssvigt. Have kendskab til brug af hjertestartere. Kunne genkende det akut syge barn.
Have kendskab til feber og feberkramper hos børn, samt faretegn ved feber.
Have kendskab til faldskader og andre uheld, herunder kendskab til hjernerystelse og knoglebrud. Have kendskab til brandsår, forgiftninger, allergiske reaktioner og hedeslag.

Certificeret Mindful Børnepasser

14. Oktober 2018

Dette kursus er til dagplejere/private børneopassere der ønsker fagligt at:

 • være bevidst nærværende i børnehøjde.
 • gøre op med den automatiske og
 • ubevidste adfærd i det pædagogiske arbejde.
 • udvikle en faglig og autentisk rollemodel.
 • blive bevidst om din egen sindstilstand.

Dette kursus er også til dagplejere/private pasningsordninger der ønsker

 • Guide børnene i dagplejen i børnemeditationer.
 • Lave børneyoga med børnene i dagplejen.
 • få redskaber der kan bruges i det pædagogiske arbejde med børnene i dagplejen og i forældresamarbejdet.
 • få mindfulness øvelser til sig selv.

I gevinst får børnene:

 • mere indre ro
 • nærvær
 • mere glæde
 • bedre selvforståelse
 • et sundt selvværd
 • øget koncentrationsevne
 • mere empati
 • gode sociale kompetencer

I personlig gevinst få du:

 • mere indre ro
 • øget selvværd
 • mere overskud
 • øget fokus
 • mere glæde
 • mindre stress
 • mindre tankemylder
 • mindre bekymring
 • personlig udvikling

Foredrag med Mette Carendi

10. April 2018

– Årsager bag vanskelig adfærd og mistrivsel hos børn

– Hvorfor mange former for vanskelig adfærd og mistrivsel skyldes at barnet føler sig utryg (og hvad vi gør ved det)

– Hvorfor udlicitering af omsorgen, som pt er den danske model, reelt set også betyder delvis udlicitering af tilknytning, selv om vi ikke bryder os om tanken (og hvad det fører med sig af udfordringer og hvordan vi kan forsøge at håndtere indtil vi får modellen lavet om/tilpasset)

Børn og Motorik

3. Marts 2018

Jeg fik viden og inspiration om børns motoriske udvikling og hvordan jeg kan arbejde med børnene i praksis. Hvordan jeg kan passe på mig selv i et job med mange løft

.
Instruktør: Fysioterapeuter Marianne Holst Søgaard og Vicki Jessen fra Benefit

  Foredrag med

  Birgitte Lundby og Anne Merete Hoffmeyer

  27. Marts 2017

  Hvad er kiropraktik?

  Nedsat funktion af muskler, led og nerver
  Mobilisering af ”stive led” ,optimering af nervesystemet
  og funktionen af det enkelte led.

  Selvtillid og selvværd

  12. Maj 2017

  Selvværdet er fundamentet for børns udvikling.
  Der er rigtig meget du, som dagplejer kan gøre i hverdagen, for at styrke børnenes selvværd.

  På denne workshop får du konkrete redskaber til at styrke dagplejebørnenes selvværd og selvtillid

  Temaerne på workshoppen vil bl.a. være:

  Selvtillid og selvværd – hvad er hvad og hvordan støttes det hver især hos børnene?
  Introduktion til Marte Meo i dagplejen – anerkendende hverdags-kommunikation.
  Mad – ikke om hvad vi spiser, men hvordan vi spiser sammen og skaber tryg stemning.
  Hjælp til at guide dine dagplejebørn på en nænsom måde – uden skældud.
  Fokus på dine dagplejebørns styrker.
  Fokus på dine styrker som dagplejer.
  Selvværdet er fundamentet for barnets øvrige udvikling – du kan booste dine dagplejebørns selvværd i hverdagen med enkle og effektive relationsredskaber.

  Underviser på workshoppen:

  Socialpædagog, Marte Meo supervisor, familievejleder og NLP-uddannede Christina Abildgaard er en erfaren vejleder og underviser, der taler i et sprog, som alle kan forstå.

  Christina har tidligere været tilknyttet dagplejen i Faaborg Midtfyn kommune som Marte Meo terapeut.

  Christina har eget konsulentfirma hvorfra hun tilbyder familievejledning, Marte Meo forløb og uddannelse af Marte Meo terapeuter.

  Førstehjælp.nu

  5. December 2016

  Formål:
  At bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af et livløst barn (0-8 år) ved at give Hjerte-Lunge-Redning, samt til at kunne yde livreddende førstehjælp og almindelig førstehjælp ved ulykker, sygdom og tilskadekomst med børn.

  Indhold:
  Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  Bevidshedsniveau og råb på hjælp
  Skader på nakke, ryg og bækken
  Skab fri luftvej – Airway
  Kontrol af vejrtrækning – Breathing
  Kontrol af cirkulation – Circulation
  Stabilt sideleje
  Hjerte-lunge-redning til børn
  Tilkald hjælp – 1-1-2. Hvornår ringer jeg?
  Fremmedlegemer – spærret luftvej
  Blødninger
  Forgiftninger og ætsninger
  Forbrændinger
  Kramper (feberkramper/andre kramper)
  Psykisk førstehjælp

  Tumleakadamiet i Bullerup

  6. Marts 2016

  På kurset lærer du:

  – at give hjertemassage til små børn
  – at give kunstigt åndedræt til små børn
   -at skabe frie luftveje – hvis barnet f.eks. har fået noget galt i halsen
  – at lægge det lille barn i aflåst sideleje

  Du lærer også, hvordan du skal agere i tilfælde af:

  Astma
  Epilepsi
  Falsk strubehoste
  Meningitis
  Fald/slag
  Feberkrampe
  Vold mod børn
  Derudover bliver du undervist i:

  Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  Overlevelseskæden
  Kontrol af bevidsthed
  Kontrol af åndedræt
  Alarmering
  og andet indenfor førstehjælp

  Leg med sprog

   

  Kursus fra 1. September til 10. November 2016

  Deltageren kan ud fra et kendskab til barnets sprogudvikling indgå i samarbejde om at tilrettelægge, igangsætte og støtte aktiviteter og lege, der fremmer børns sproglige udvikling og lyst til at udforske sproget og anvende det selvstændigt og kreativt.

  Deltageren har kendskab til den lovpligtige sprogvurdering og kan gennem dialog og lege medvirke til at stimulere sprogudviklingen hos de børn, hvis sprogudvikling kræver særlig støtte. Deltageren kan vurdere egen kommunikation og bliver derved i stand til at lytte til og tale med børn, så disses sproglige udvikling styrkes.

  Deltageren kan indgå i dialog med kolleger, forældre og andre om leg og læring i relation til børns sprogudvikling og dagtilbuddets rolle i denne sammenhæng.

  “Den sorte skole”

  Foredrag den 31. Maj 2016 arrangeret af Privat Børnepasning Fyn

  Foredraget hedder “Den sorte skole” og handler om børn og opdragelse.

  Kvalitetskontakt med børn

   Den 27. Januar 2016 arrangeret af BUPL

  – med afsæt i Marte Meo

  På dette fyraftensmøde satte pædagog og Marte Meo terapeut Christina Abildgaard fokus på alle de øjeblikke, der opstår i løbet af en dag, hvor vi har mulighed for at have kvalitetskontakt med børnene.

  Samtidig får fik jeg en introduktion til Marte Meo og kommunikationsprincipperne der tilsammen udgør udviklingsstøttende kommunikation og kan bruges i alle samspil vi indgår i.

  Sensitive børn

  Foredrag den 4. Maj 2015

  Af Athina Delskov og Lene Sonne som har skrevet bogen Sensitive børn.

  Hvilke former for sensitivitet?

  Hvad kan jeg som pædagog gøre for at hjælpe?

  Det gælder om at tage udgangspunkt i det enkelte barn mm.

  Motorik og massage

  Kursus den 18.april 2015

  Hvad kan jeg som privat børnepasser gøre, for at rumme, støtte og inkludere disse børn, som er udfordret i en hverdag med masser af mennesker og sanseindtryk?

  Marte Meo metoden

   

  Babytegn

  Kursus den 13. maj 2015

  Med babytegn kan jeg lære dit barn at kommunikere før det lærer at tale. Babytegn kan introduceres til dit barn fra det er 6 måneder og frem til barnet er 2 år. Da barnet er i stand til at bruge sine hænder og fingre til at forme tegn langt før det er i stand til at formulere ord, kan børn bruge babytegn til at give udtryk for behov, følelser og interesser allerede fra barnet er 8 mdr.

  Jeg forventer ikke i bruger babytegn hjemme.