Pris og Tilskud 2023

En plads i Tumlestuen koster 8.747 kr. om måneden

Tilskuddet fra Kerteminde kommune er 5.687 kr.  Egenbetalingen er dermed 3.060 kr.

I prisen er det inkl. mad, bleer, vaskeklude, numse creme, solcreme, mad, ture, gaver, omsorg,  kærlighed og tryghed.

Jeg kan selvfølgelig også tilbyde pasning af børn i andre kommuner. Der afhænger tilskuddet af den enkelte kommune.

Priserne reguleres årligt pr. 1. januar, i forlængelse af kommunens årlige tilskudsregulering. Betalingen foregår i praksis således at I forældre betaler mig forud for hver måned.

I private pasningsordninger er der en egenbetaling i 12 måneder. Lønnen dækker også feriepenge og pensionsopsparing, og der betales også under ferie/lukkedage og sygdom.
Ligesom ved den kommunale dagpleje er også her søskenderabat.

Tilskuddet fra Kerteminde kommune vil blive sat ind på jeres NemKonto hver den 1. i måneden. Eksempel: betaling for december skal indbetales senest sidste hverdag i måneden. Indbetales der ikke rettidigt, genoptages pasning først, når der er betalt.

Husk: Barnets navn skal stå på alle overførsler! 

Vigtig info

For at få passet dit barn hos en privat pasningsordning skal du være skrevet op hos den kommunale dagpleje, når du så får tilbudt plads skal du sige nej tak, da du har valgt en privat pasningsordning.