Karina Handberg

Karina Handberg

Mor til Agnete

Jeg kan som nuværende forældre af et barn der bliver passet ved Stine VARMT anbefale en plads hos hende. Stine er fantastisk til børnene , de bruger meget tid i naturen og tager på tur en gang om ugen. Så mødes de med andre DP grupper og går til gymnastik indimellem. Så laver hun mindfulness med børnene , hun kommer virkelig rundt om alt det der styrker vores børn i fremtiden. Så nap en plads inden det er for sent. Hun er kanon!  Jeg er SÅ taknemmelig for Stine havde en plads da vi havde brug for det.

Vi er hvert år inviteret til juleafslutning hos Stine, hvor vi får gaver med hjem børnene selv har lavet, de får endda gaver af Stine, hvilket jeg syntes er vildt flot.

Jeg ville ikke kunne have ønsket mig en bedre og mere omsorgsfuld person som Stine til at passe mit barn. Så tak for dig Stine.

Hvorfor vælge Privat Børnepasning?

Privat Pasning er for jer, som ønsker en moderne og fleksibel pasning, hvor der tages udgangspunkt i jeres barn og jeres pasningsbehov.
Vi vælger hinanden, I vælger mig som jeres passer og omvendt, her bliver I ikke tildelt en tilfældig dagplejer fra kommunen.

Formålet med privat pasning er at give forældrene mulighed for selv at bestemme, hvem der skal passe deres barn, og dermed har større indflydelse end ved kommunal dagpleje.

Private børnepassere er selvstændige og forvalter selv vores ventelister.
Forældre skal derfor selv henvende sig til den passer, de ønsker plads hos.
De fleste børnepassere er godkendt til passe 4 – 5 børn.
Vi har mulighed for at deltage i kurser og foredrag, hvilket altid foregår i vores fritid. Jeg tager på alle relevante kurser.

Kommunens rolle

Som privat børnepasser er vi og vores hjem godkendt af kommunen.
Efter godkendelsen kommer kommunen på årlige besøg – anmeldt som uanmeldt.
Tilsynet skal sikre, at de forhold, som vi er godkendt under, overholdes.
Kommunen yder månedligt tilskud til forældrene. Dette anvendes som en del af betalingen.
Dertil kommer en egenbetaling, som varierer fra passer til passer.
Der ydes søskenderabat efter gældende regler. Spørg din bopæls kommune hvis du er i tvivl.

Hvad er forskellen?

En privat børnepasser får ingenting af kommunen til pasning af børnene, alt betaler man selv, f.eks. tvillingebarnevogn, højstole, legetøj, osv.

Private passere er ikke underlagt et budget fra kommunen, så det er mig som bestemmer hvilke midler der skal bruges på ture, legetøj osv. jeg er ikke ramt af nedskæringer og kan opretholde et højt niveau i mit pasningstilbud.
Det er den private passer som selv bestemmer alt, hvordan hverdagen skal foregå, hvad pladsen skal koste og om det f.eks. er med eller uden mad og frugt. Man bestemmer selv åbne og lukketid hvilke er en stor fordel, man skal også selv finde børnene man skal passe.

Den private passer er ansvarlig for at indkræve sin løn for pasning af børnene.
Kommunen blander sig ikke i pengesager mellem passer og forældre.

Privat pasning er et tilbud, der sammensættes efter jeres behov for børnepasning, og giver nogle fordele som:
– Fleksible åbningstider
– Tryg hverdag
– Mindre smitterisici
Jeg er den som sætter dagsordenen. Jeg er ikke bundet af regler (som i den kommunale dagpleje), og kan imødekomme dit og dit barns behov.

Privat pasning er et tilbud til jer forældre der selv ønsker at vælge jeres passer
Det er jer, der vælger passerpasseren der vælger jer.
Jeg er som privat passer godkendt under de samme vilkår som en kommunal dagplejer.
Kommunens dagplejepædagog fører tilsyn hos mig ligesom i den kommunale dagpleje.

Jeg som privat passer, vælger min egen hverdag og arbejdsgang, det vil sige, at jeg ikke er pålagt at skulle i legestue. F.eks. hvis jeg har småbørn der ikke kan rumme alt den larm. Det betyder også at jeg har mulighed for at tilpasse de enkelte aktiviteter efter hvilke børn jeg passer på pågældende tidspunkt.

Jeg køber ALT selv, og kan derfor også selv vælge, hvad jeg tilbyder børnene. Altså IKKE meget gamle legesager der evt. kan indeholde hormonforstyrrende stoffer eller Phthalater.
Jeg skal ikke sende et barn videre når det fylder 2 år og 10 måneder, hvis barnet ikke er klar til at komme i børnehave.
Der er intet tilskud fra kommunen, men vi finder en løsning, det er som regel godt givet ud.

 

Fordele og Ulemper ved Privat Børnepasning

Fordele:

Her er det jer som forældre og mig som privat passer, som vælger hinanden og ikke kommunen, der bestemmer hvor jeres barn kan blive passet. Dette er en stor fordel for både forældre, børn og mig, da vi kan tilrettelægge pasning til fordel for jer og barnet.

Her får I mulighed for tidligt at stille sikkerhed/få vished om, hvor jeres barn skal passes og I bliver fri for at gå og bekymre jer om, hvor I får en plads til jeres barn, og om det vil blive et godt match for jer. Dermed kan I bare nyde ventetiden og barslen, hvis I først har fået lovning om en plads hos mig og fået reserveret den. Når først pladsen er reserveret, kan ingen komme før jer i køen. Det giver ro, en stor lettelse og tryghed for jer som forældre, hvilket også smitter tilbage til jeres barn og hele jeres situation og forberedelse op til opstart.

I får en kombination hos mig, hvor jeres barn både får en hverdag under gode hjemlige, trygge og nære forhold som netop privat pasning giver – og samtidig også en kompetent pædagog til at varetage jeres barns trivsel og udvikling. Jeg har erfaring både fra vuggestuer og børnehaver. Her kan jeg prioritere og praktisere alle de mange gode og bedste elementer fra begge fagområder og smelte dem sammen til ét – til gavn glæde for både mig, børn og forældre.

Her har I mulighed for at komme på besøg inden opstart, hvilket kan give jeres barn en tryg oplevelse og kendskab af mig, de andre børn og min pasningsordning, inden jeres barn starter op hos mig. I er altid velkomne.
Her er ingen begrænsninger og forringelser pga. nedskæringer – her er det os selv som skaber dagsordenen og det giver stabilitet, tillid og kvalitet i hverdagen.

Jeg er som jeres private passer ikke bundet af de samme vilkår som en kommunal dagplejer eller som en institution, hvilket efter min oplevelse personligt sætter mig mere fri til at imødekomme jeres børns behov og, i samarbejde med jer forældre, sætte dagsordenen. Her er vi ikke begrænset af normeringer, en større presset børnegruppe med vanskeligheder ift. at få tilstrækkelig tid og mulighed for at imødekomme det enkelte barn, langtids-forudplanlagte arrangementer, sygdom hos kollegaer som begrænser vores muligheder for aktiviteter og udeliv eller tid som går fra til møder/ papirarbejde o.lign. som på samme måde kan påvirke mulighederne. Det giver hos mig mere tid og plads til nærvær og fordybelse børnene og jeg imellem, hvilket igen giver større ro og tryghed til dit barn i hverdagen.

Selv om jeg som privat passer er selvbestemmende, er det vigtigt stadig at gøre sit bedste. Jeg får ikke tildelt børn, og skal selv stå for at praktisere alt, dvs. at finde mine børn, så I vil altid have en passer, som gør sit bedste for jeres børn og som brænder for sit arbejde.

Her er der altid den samme faste børnegruppe. Der kommer ikke skiftende gæstebørn og deres forældre ind ad døren, som tager af min opmærksomhed og som kan forstyrre vores rytme og vores muligheder for at tage på ture/ lave aktiviteter.

Her mindskes risiko for smitte ved sygdom betydeligt, da vi er en fast børnegruppe. Da jeg ikke får gæstebørn ind hos mig, får vi ikke sendt børn ind i gruppen, som ofte bærer smitte med sig fra deres dagplejer, som lige har meldt sig syg eller sygdom fra dette barns gruppe.

Her er vikar ved lægebesøg, tandlægebesøg o.lign.

Jeg mødes med andre private passere, hvor vi både kan gå på eventyr sammen, mødes på legepladser/bibliotek eller dele andre aktiviteter og besøg med hinanden. Det giver mange muligheder. Her vil børnene også opleve at være en del af en større børnegruppe, men stadig tilpasset deres behov og udviklingstrin, hvor vi står frie til selv at vælge til og fra tilpasset hverdagen og børnegruppen. Jeg samarbejder med Børnehuset Tumleriet i Munkebo.

Mit hjem er godt geografisk placeret tæt på Odense, Langeskov og en masse andre byer. Jeg er derudover tæt på motorvejen.

Ulemper:

Absolut ingen ulemper!

Der er absolut ingen ulemper for dit barn, men det jeg ofte blive spurgt om af forældre er deres tanker omkring, at der ikke er gæstedagpleje hos mig og at I som forældre selv skal stå for alternativ pasning ved ferie og sygdom.

MEN:

I skal selv arrangere pasning, hvis jeg er syg. Lone/Rasmus kan som udgangspunkt ikke vikariere hele dage.

Jeg bliver heldigvis normalt meget sjældent syg (stort set aldrig) og har altid haft et godt helbred.

Behovet for vikar i min private pasning er generelt meget lille, da vi som nævnt ovenfor har mindre sygdom, ferier er her planlagt, jeg har ingen kolleger at passe ind efter i forhold til ferier.

Da lukkedage og ferier er varslet i så god tid hos mig, har I som forældre mulighed for i rigtig god tid at planlægge ferie, tjekke med jeres eget netværk/arbejde og lave pasningsaftaler derefter.

Privat pasning er nemlig i stedet langt nærmere et valg af værdi til, frem for at man vælger noget fra