Faglig viden

Min faglige viden har jeg fra min uddannelse som pædagog samt mine praktikperioder.

Jeg vil arbejde med de forskellige aspekter i barnets udvikling.

Herunder:Barnets personlige, sociale, motoriske og sproglige udvikling.

Relationer: Barn/barn og barn/voksen, da børn udvikler sig igennem dette. De lærer om livet, dem selv og andre.

Anerkendelse: tydeliggøre og anerkende børnenes ressourcer er værdifuldt for for børns selvtillid og selvværd.

Jeg lægger stor vægt på selvhjulpenhed i hverdagen. Derudover at barnet føler sig set og hørt og får mod på mange forskellige udfordringer. Når børn er trygge og møder omsorg og respekt, lærer de at tro på sig selv, og være nysgerrige på livet.

Børnene skal allerede fra de er helt små, lære forskellige sociale spilleregler i forhold til deres udviklingstrin.

Jeg har mulighed for at give børnene den bedst mulige omsorg, ud fra min udannelse som pædagog og personlige erfaringer.